Organizacja ruchu w przychodni

Przychodnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 20.00. Punkt pobrań działa w godz. 7.00-10.00. Lekarze pracują w godz. 8.00 – 19.00. Rejestracja jest czynna w godz. 7.00 - 18.00. (rejestracja telefoniczna, internetowa np. poprzez www.lekarzebezkolejki.pl, osobiście przy wejściu C). Internetowo można zapisać się  na teleporadę, na przedłużenie leków i w przypadkach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 5.03.2021 r. ( DZ.U. Poz. 427 ).

Pacjenci nieinfekcyjni zgłaszają się do przychodni po założeniu swojej maski ochronnej, dezynfekują dłonie i otrzymują jednorazowe rękawiczki ochronne. Pacjenci infekcyjni otrzymują w przychodni nową maskę ochronną, a swoją muszą schować lub wyrzucić.

Pacjenci nieinfekcyjni na szczepienia i bilanse zdrowia

Pacjanci, którzy po wstępnej rozmowie telefonicznej z lekarzem będą badani

Pacjenci niegorączkujący, na EKG, do punktu pobrań i kobiety ciężarne

Punkt informacyjny, dezynfekcja rąk

Dla pacjentów dostępne są 3 wejścia. Wejściem A wchodzą pacjenci nieinfekcyjni na szczepienia i bilanse zdrowia. Wejściem B wchodzą pacjenci, którzy po wstępnej rozmowie telefonicznej z lekarzem będą badani. Wejściem C wchodzą pacjenci nieinfekcyjni, na EKG, do punktu pobrań i ciężarne. Przy wejściu zorganizowany jest punkt informacyjny, dezynfekcja rąk.