TELEPORADY

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY.

Realizacja e-recepty

a) Zarejestruj się telefonicznie, internetowo lub osobiście na teleporadę.

b ) Podczas teleporady lekarz przeprowadzi z tobą wywiad i wystawi e - receptę.

c ) Zostanie Ci przekazany kod  e-recepty ( telefonicznie lub SMS ) . Jeśli posiadasz  Internetowe Konto Pacjenta,  kod ( kody ) zostanie przesłany Ci po wyrazeniu zgody, na Twój adres mailowy i sms.

d ( E-recepta może być wydrukowana i odebrana w przychodni.

e ) E-receptę możesz zrealizować w każdej aptece. W aptece potrzebny będzie również Twój PESEL.

f ) Ważność e-recepty uzależniona jest od znajdujących się na niej leków oraz zaleceń lekarza.

           - Lekarz może wyznaczyć konkretną datę realizacji recepty. Recepta jest wówczas ważna 30 dni od wyznaczonej daty realizacji.

           - Jeśli lekarz nie wyznaczy konkretnej daty realizacji e-recepty jest ona ważna przez 30 dni od daty jej wystawienia.

           -  W przypadku pacjentów chorych przewlekle, przyjmujących stałe leki, lekarz może wystawić e-receptę do realizacji, która ważna będzie do 365 dni.

           - E-recepta na antybiotyk jest ważna 7 dni a na lek psychotropowy i  narkotyczny p/bólowy 30 dni.   

Realizacia e-skierowania.

E-skierowanie dotyczy skierowań do poradni specjalistycznych, na badania endoskopowe, na rehabilitację, do szpitala, oprócz szpitala psychiatrycznego.

a ) Zarejestruj się telefonicznie, internetowo lub osobiście na teleporadę. 

b ) Podczas teleporady lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad i wystawi e-skierowanie.

c ) Otrzymasz telefonicznie, lub drogą SMS kod skierowania. Na Twoje życzenie może być wykonany wydruk e-skierowania, który możesz odebrać w przychodni.

d ) Rejestrując się do poradni specjalistyczne, szpitala, na badanie endoskopowe podajesz osobie rejestrującej czterocyfrowy kod skierowania oraz swój PESEL

e )  UWAGA.  Rejestrując się za pomocą kodu e-skierowanie przypisane zostaje automatycznie do danej placówki medycznej, uniemożliwiają jednoczesną rejestrację w drugiej tego samego typu.

Realizacja skierowañ na badania labolatoryjne

a ) Zarejestruj się telefonicznie, inetrnetowo, osobiście na teleporadę.

b  ) Podczas rozmowy lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad i wystawi stosowne skierowanie papierowe na badania.

c ) Skierowanie papierowe możesz odebrać tuż przed pobraniem.

d ) Pobieranie materiału do badań labolatoryjnych odbywa się w punkcie pobrań od poniedziałku do piątku w godz. : 07.00 - 10.00.

Realizacja skierowań na badania obrazowe

a ) Zarejestruj się telefonicznie, internetowo lub osobiście na teleporadę.

b ) Podczas rozmowy lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad i wystawi skierowanie  w formie papierowej.

c ) Przygotowany druk skierowania odbierasz w Przychodni osobiście lub przez  upoważnioną osobę.

d ) Na badanie rejestrujesz się w wybranej przez Ciebie placówce.

Realizacja e-zlecenia na wyroby medyczne.

a ) Zgłoś rejestratorce potrzebę uzyskania e-zlecenia na wyrób medyczny.

b ) Zostaniesz zarejestrowany na najbliższy termin.

c ) E-zlecenie zostanie wystawione elektronicznie bez konieczności odbycia teleporady.  Przy pierwszorazowej prośbie konieczna będzie teleporada.

d ) Wydruk e-zlecenia opatrzony podpisem lekarza będzie dostępny do odbioru w Przychodni.

e ) Zlecenie można zrealizować w aptece lub sklepie medycznym.

f )) Przy częściowej realizacji zlecenia kolejne realizacje muszą się odbyć w tym samym punkcie. W takim przypadku potrzebny będzie numer pierwotnie wystawionego zlecenia oraz PESEL lub data                                   urodzenia.

Internetowe Konto Pacjenta

Każdy pacjent ma możliwość założenia swojego Internetowego Konta Pacjenta ( IKP ). Dzięki IKP między innymi otrzymasz SMS-em lub mailem` kod e-recepty, odbierzesz e-skierowanie, sprawdziś historię udzielanych Ci w ramach NFZ usług medycznych.

Żeby zalogowaść  się na IKP potrzebujesz profilu zaufanego.

Jak założyć profil zaufany ? - Wejdź na stronę : https://pacjent.gov.pl/krok-1-zaloz-profil-zaufany