Rejestracja

Telefon

Telefonicznie można zapisać się na teleporadę, wizytę stacjonarną oraz przedłużenie leków.

Internet

Internetowo można zapisać się  na teleporadę,  przedłużenie leków oraz w przypadkach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 5.03.2021 r. ( DZ.U. Poz. 427 ) Na wizytę u lekarza można zapisać się internetowo na najbliższy dostępny termin.

Osobiście

 Teleporada może się odbyć po zarejestrowaniu się pacjenta. 


Zdjęcia, dokumenty można przesyłać na adres mailowy przychodni rejestracja@rir-zdrowie.pl po zaszyfrowaniu treści. Zdjęcie, dokument itp. należy spakować w formacie „zip” lub „rar”, zahasłować plik i przesłać na ww. adres mailowy. Hasło do pliku należy przesłać na adres e-mail: weryfikacja@rir-zdrowie.pl. Dokumenty, zdjęcia można też dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Odwołanie wizyty osobistej, teleporady.

1. W przychodni osobiście lub przez osobę upoważnioną.

2.  Telefonicznie - nr telefonu 29 6441818

3.  E-mail. - rejestracja@rir-zdrowie.pl  Należy podać trzy ostatnie cyfry PESEL , nazwisko lekarza, datę wizyty, teleporady.

Jak przesłać dokumeny medyczne na teleporadę

#1 Zaszyfruj folder z dokumentacją

Dokumenty medyczne, zdjęcia prześlij na poniższy adres.
Przed wysłaniem, umieść swoje pliki w jednym folderze. Używając programu do tworzenia archiwum (np. WinZip, WinRAR), skompresuj folder i nadaj mu hasło, które uniemożliwi osobom postronnym jego otwarcie. Tak przygotowany plik prześlij na adres rejestracja@rir-zdrowie.pl

#2 Prześlij hasło do Zdrowia

Prześlij osobnym e-mailem hasło umożliwiające otwarcie dokumentacji na adres weryfikacja@rir-zdrowie.pl

Informujemy, że żaden komunikator oferujący szyfrowanie połączeń nie zapewnia bezpieczeństwa danych w 100%, jeśli zainfekowany jest np. telefon, mikrofon, komputer użytkownika itp.. Kierownictwo zakładu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo treści przesłanych drogą mailową do przychodni bez szyfrowania.