Kilka słów o nas

NZOZ ZDROWIE jest przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) działającą od 1999 roku, mającą stały kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Nasi pacjenci są pod opieką doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry medycznej: lekarze rodzinni, lekarze pediatrzy, lekarze interniści, diabetolog, położna oraz personel pielęgniarski ze średnim i wyższym wykształceniem. Pozostaly personel spełnia wymagania prawidlowego funkcjonowania przychodni.

Budynek przychodni jest w pełni przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych (podjazdy, winda, inne) , a miejsca ogólnodostępne, dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu przychodni  są monitorowane za pomocą kamer. Zapis monitoringu jest okresowo, cyklicznie trwale usuwany. W ramach NFZ w przychodni są udzielane porady lekarskie, pielęgniarskie, położnicze, a w przypadkach uzasadnionych medycznie realizowane są wizyty domowe. Udzielane  są również świadczenia medycyny szkolnej. 

Przychodnia NZOZ ZDROWIE wykonuje też w mniejszym zakresie usługi komercyjne. Wykaz tych usług i cennik znajduje sie na tablicy ogloszeń wewnątrz  przychodni. 

Zakres świadczeń medycznych udzielanych przez lekarza POZ

Od lekarza POZ pacjenci otrzymują:

- poradę w warunkach ambulatoryjnych lub domowych (w przypadkach uzasadnionych medycznie- grupa inwalidztwa, czy stopień niepełnosprwawności jest istotny, ale nie decydujący o wizycie domowej.  Ważna jest sprawność i mobilność  pacjenta ),

- poradę patronażową oraz badania bilansowe, w tym przesiewowe (dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia),

- świadczenia profilaktyczne.

- leczenie z zapewnieniem diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej (EKG, RTG, USG),

-  szczepienia ochronne (obowiązkowe, zalecane),

    skierowania do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne oraz na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,

    orzeczenia i zaświadczenia o stanie zdrowia,

    zlecenie na transport sanitarny (z podaniem kto zrealizuje przewóz).

 

Zakres świadczeń medycznych udzielanych przez pielęgniarkę POZ

 

Praca pielęgniarki POZ obejmuje świadczenia profilaktyczne, lecznicze, diagnostyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, co oznacza m.in.:

 

    wizyty patronażowe w 3. i 4. miesiącu życia,

    testy przesiewowe w 12. miesiącu życia oraz w wieku 2, 4 i 5 lat,

    wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy POZ i innych lekarzy, oraz pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, także w domu pacjenta.

 

Zakres świadczeń medycznych udzielanych przez położną POZ

 

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną. Do jej obowiązków należą m.in.:

 -    edukacja przedporodowa od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania,

 -   wizyty patronażowe do ukończenia przez niemowlę 2. miesiąca życia,

 -   pomoc kobietom po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych (od wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej).

Obserwacja pomieszczeń ogólnodostępnych - Pomieszczenia ogólnodostępne, dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników pomieszczeń są monitorowane za pomocą kamer. Zapis monitoringu jest przechowywany przez minimum 30 dni i póżniej jest trwale usuwany.

Ostatnia aktualizacja stron - 08.12.2023-   Roman Kudraszew 

Cennik do pobrania